App för taxibåtar i Stockholms Skärgård

Boka en taxibåt för smidigare resa i Stockholms Skärgård. 

Här kan du ladda ner vår nya app från App Store eller Google Play

       

Bakgrund: 

På grund av hög belastning på de reguljära turerna, speciellt med restriktionerna som införts under Corona-pandemin, har behovet av taxibåtar ökat i skärgården.

Stockholm Archiplago fick i uppdrag att samordna en pilot till en digital lösning för att boka taxibåtar i skärgården. Tillsammans med företaget Fröjd arbetar vi med finska BOUT kring deras app-lösning som samordnar taxibåtar. Under sommaren 2020 lanseras en pilot med utvalda rutter och förhoppningsvis kan appen utökas fullt ut till sommaren 2021. 

Om BOUT: Finska företaget Bout har byggt en app som centraliserar och förenklar processen att boka och erbjuda båttaxiturer. Kunden väljer i appen varifrån de vill börja och vart de vill åka, efter vilket appen kontaktar de mest passande kaptenerna. Kaptenerna väljs enligt deras hamnplats, storlek och hastighet av båten och deras tillgänglighet. Transaktionen sker från början till slut inom appen.

 

App for taxi boats in Stockholm Archipelago

For a comfortable journey in Stockholm Archipelago, book a taxi boat.
You can download the app from App Store or Google Play here.

Background:

Due to the scheduled boat services being very busy, especially because of restrictions brought in during the Coronavirus pandemic, the need for taxi boats in the archipelago has increased.

Stockholm Archipelago was tasked with coordinating a pilot project for a digital solution in order to book taxi boats in the archipelago. In cooperation with the company Fröjd we are working with Finnish BOUT and their app, which coordinates taxi boats. During the summer of 2020 a pilot project that includes certain routes is launched and hopefully the app will be fully developed by the summer of 2021.

About BOUT: The Finnish company Bout has built an app that centralises and simplifies the process of booking and providing boat taxi rides. The app allows the customer to choose pick-up and drop-off points and then contacts the most suitable captains. The captain allocation is made according to the port where they are based, boat size, boat speed and availability. The transaction is, from start to finish, processed within the application.