Information till besöksnäringen angående Coronaviruset

Viruset Covid-19 har påverkat hela världen och vi ser idag en krissituation som vi aldrig tidigare har upplevt. Våra tankar är med dem som drabbas men även till alla företagare som har det svårt just nu.

Stockholm Archipelago har fattat beslutet att främst bearbeta den svenska marknaden under 2020. Detta för att i möjligaste mån kunna skapa snabbare besöksflöden till skärgården när viruset släpper sitt grepp om oss.

Tillsammans med Stockholm är skärgården den destination som de flesta svenskar har besökt och vill besöka. Vi kommer att göra insatser för att Stockholms skärgård ska vara top-of-mind inför svenskarnas val av semester och helgbesök. Vi fortsätter även bearbetningen av den utländska marknaden för 2021-2023.

Här kommer vi att berätta löpande om vårt arbete.

Tillsammans är vi starka.

För mer information till företagare från respektive kommun inom projektet samt kontaktuppgifter:

Stockholm Stad

Nacka

Haninge

Nynäshamn 

Vaxholm

Österåker

Norrtälje

Östhammar