Historisk guidning i 1700-tals fästning

Fredriksborgs fästning, Värmdö

Guidning av Fredriksborgs Fästning.