Stockholm Archipelago Raid - 2022

KSSS - Saltsjöbaden, Nacka

Stockholm Archipelago Raid för små, snabba F18-katamaraner äger rum 25-28 augusti i Stockholms skärgård med start och mål i Saltsjöbaden.