Gotland runt

Världens största årliga havskappsegling utgår från Stockholm, rundar Gotland och avslutas i Sandhamn.