Skärgårdsexpressen

”Skärgårdsexpressen” ett nytt samarbete mellan Merresor och Stavsnäs Båttaxi där bussarnas tidtabell är anpassad till båtarnas avgångar till Sandhamn, Bullerö och Nämndö. I biljetten ingår plats
på bussen från Cityterminalen samt bokad plats på båten.


Bokning görs på www.battaxi.se (Stavsnäs Båttaxis hemsida) och biljetten får man digitalt.

Pressmeddelande