Konst i Ån 2020

Norrtälje Konsthall, Norrtälje

Utställningen startades som ett konstnärsdrivet projekt år 2002 och efter två års uppehåll är Konst i Ån tillbaka sedan 2014, nu i Norrtälje Konsthall/Norrtälje kommuns regi.

Utställningen äger rum i och i anslutning till Norrtäljeån som rinner genom Norrtäljes innerstad ut i Östersjön. 

Utställningens tema är Antropocén.

Kontaktinformation

Norrtälje konsthall
Galles gränd 7
Norrtälje
Kontaktperson: Helén Hedensjö
Telefon: 0176-71675

Arrangör: Norrtälje konsthall, Norrtälje kommun

E-post: helen.hedensjo@norrtalje.se
Hemsida: kultur.norrtalje.se

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit