Leontine Arvidsson - Jag kan göra vad jag vill.

Norrtälje konsthall, Norrtälje

I utställningen visas en 5 meter bred skulptur med titeln ”Rationellt beslut taget den 19/4 2014 klockan 11.47 inom loppet av en bråkdels sekund” den visades också på Kungliga konsthögskolan under Leontine Arvidssons avgångsutställning 2014.

Skulpturen är gjord av armeringsjärn och hänger från taket i rader efter varandra som blir till lager av handlingar likt tecknade linjer i luften sammanfört till ett monumentalt klotter.

14dec 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
15dec 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
17dec 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
18dec 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
19dec 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
20dec 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
21dec 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
22dec 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
26dec 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
27dec 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
28dec 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
29dec 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
02jan 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
03jan 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
04jan 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
05jan 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
07jan 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
08jan 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
09jan 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
10jan 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
11jan 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
12jan 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
14jan 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
15jan 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
16jan 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
17jan 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
18jan 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
19jan 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall

Kontaktinformation

Kultur i Norrtälje kommun
Galles gränd 7
Norrtälje
Kontaktperson: Helén Hedensjö
Telefon: 0176-71409

Arrangör: Norrtälje konsthall

E-post: helen.hedensjo@norrtalje.se
Hemsida: kultur.norrtalje.se