Utställning: FREUD - TO//WITH MIKA HANNULA//ROLAND PERSSON

Norrtälje konsthall, Norrtälje

Norrtälje konsthall presenterar stolt utställningen FREUD – TO//WITH ett samarbete mellan konstnären Roland Persson och författaren och filosofen Mika Hannula. De gestaltar hur en process och en dialog i interaktion kan se ut, utifrån deras olika medier men med samma utgångspunkt, psykoanalytikern och författaren Sigmund Freud.

Deras samarbete är ett tvärvetenskapligt samspel och ett undersökande med Roland Perssons skulpturala och fysiska verk som möter Mika Hannulas visuella ord. Verken handlar bland annat om människans komplexitet utifrån Freuds teorier om dödsdriften, libidon och upprepningstvånget. Vi kan inte kontrollera vårt omedvetna, vår medvetslöshet, men det kan komma fram genom våra handlingar och berättelser och hur vi lyssnar till varandra, att höra det man vill höra eller tror sig höra.

27okt 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
29okt 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
30okt 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
31okt 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
01nov 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
02nov 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
03nov 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
05nov 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
06nov 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
07nov 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
08nov 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
09nov 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
10nov 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
12nov 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
13nov 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
14nov 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
15nov 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
16nov 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
17nov 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
19nov 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
20nov 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
21nov 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
22nov 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
23nov 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
24nov 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
26nov 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
27nov 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
28nov 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
29nov 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
30nov 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
01dec 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
03dec 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
04dec 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
05dec 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
06dec 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
07dec 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
08dec 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall

Kontaktinformation

Kultur i Norrtälje kommun
Galles gränd 7
Norrtälje
Kontaktperson: Helén Hedensjö
Telefon: 0176-71409

Arrangör: Norrtälje konsthall

E-post: helen.hedensjo@norrtalje.se
Hemsida: kultur.norrtalje.se

Hitta hit