Vernissage: FREUD - TO//WITH MIKA HANNULA//ROLAND PERSSON

Norrtälje Konsthall, Norrtälje

FREUD – TO//WITH - 26/10-8/12 2019

 

Norrtälje konsthall presenterar stolt utställningen FREUD – TO//WITH ett samarbete mellan konstnären Roland Persson och författaren och filosofen Mika Hannula. De gestaltar hur en process och en dialog i interaktion kan se ut, utifrån deras olika medier men med samma utgångspunkt, psykoanalytikern och författaren Sigmund Freud.

 

Deras samarbete är ett tvärvetenskapligt samspel och ett undersökande med Roland Perssons skulpturala och fysiska verk som möter Mika Hannulas visuella ord. Verken handlar bland annat om människans komplexitet utifrån Freuds teorier om dödsdriften, libidon och upprepningstvånget. Vi kan inte kontrollera vårt omedvetna, vår medvetslöshet, men det kan komma fram genom våra handlingar och berättelser och hur vi lyssnar till varandra, att höra det man vill höra eller tror sig höra.

 

I ett samtal mellan Mika och Roland som finns att läsa i utställningens bibliotek ställs frågor om bland annat relevansen i Freuds teorier idag, är det möjligt att diskutera och tolka Freud, skapa en situation av ”give and take” utifrån att alla vet vem Freud är men har liten kunskap om hans teorier och praktik? ”Det är som att dra ned ett rött skynke, bara man nämner ordet Freud”, säger Roland i samtalet.

 

I utställningen finns också bland annat Freuds berömda divan tillverkad i silikon av Roland Persson, endast för att betrakta och den har en noggrann återgivelse av de mönster som finns i den äkta mattan, mönster att fästa sina berättelser på. I ett annat verk är Roland för första gången en del av konstverket  med titeln ”Anonym anonym”. Det är ett verk som innehåller en varsam berättelse och korrespondens från en anonym person som behöver hans hjälp. Den innehåller också en intervju, avgjutningar, bilder, en inspelning med Roland av låten ”Hear my train a coming” av Jimi Hendrix och ett överraskande slut.

 

Mika Hannulas texter som är skriva på väggarna till att känna igen sig i och som en tröst och förståelse över vår otillräcklighet. Texter som vill bryta det lineära och kombinerar fantasier med fiktion, privata frågor och offentliga teman som i en psykoanalys.

 

”Utställningen och dess publicering (gjord i samarbete med den grafiska formgivare Olof Werngren) besöker arvet och berättelserna, vissa nyckelbegrepp och tankar som Sigmund Freud skisserade för några hundra år sedan. Det handlar inte om att springa efter eller bakom betydelsen av Freud i all dess komplexitet och mångfald, utan snarare gå mot, flytta både till och från det stora materialet som fortfarande är viktigt. Det handlar om att närma sig och stanna närmare, arbeta med Freud och producera verk som öppnas och dyker upp och genom denna pågående handling av oväntade kombinationer och konfrontationer.” Mika Hannula

 

Vernissage 26/10 kl 12-16, kl 15.00 invigs utställningen och därefter Artisttalk mellan Roland Persson, Mika Hannula, samtalsledare är Nicolas Smith, fil dr. och lektor i filosofi vid Södertörns högskola. Smith är specialiserad på 1900- och 2000-talets västerländska filosofi med inriktning på fenomenologi, dekonstruktion, psykoanalytisk teori samt postkolonial teori och feministisk filosofi

 

Utställningsprojektet sponsras av Konstnärsnämnden och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

26okt 12:00 - 16:00 Norrtälje Konsthall

Kontaktinformation

Kultur i Norrtälje kommun
Galles gränd 7
Norrtälje
Kontaktperson: Helen Hedensjö
Telefon: 0176-71409

Arrangör: Norrtälje konsthall

E-post: helen.hedensjo@norrtalje.se
Hemsida: kultur.norrtalje.se

Hitta hit