Etapp 9 Roslagsbro – Gåsvik

Norrtälje
Här går vandringen längs omväxlande natur längs skog, sjöar och vattenfallet Kvarnfallen. Vid Rådasjön finns badplats med brygga innan etappen fortsätter mot Bagghusfjärden.

Efter Roslagsbro följer leden Brosjön, som är en av länets finaste fågelsjöar med många arter av vattenväxter. Cirka 400 meter från leden finns ett fågeltorn.

Lite längre fram längs leden, mellan Brölunda och Vik finns vattenfallet Kvarnfallet. Här fanns det en gång en kvarn och i dalgången nedanför vägen gick vattenleden ner mot Norrtäljeviken. Här hittades en gång Viksbåten, en unik båt från vikingatiden, som idag finns att beskåda på Erikskulle hembygdsgård som ligger cirka 300 meter från leden.

Mellan Vik och Råda går Roslagsleden längs den gamla kyrkstigen som en gång användes när man gick från Råda till kyrkan i Söderbykarl. Längs kyrkstigen passerar du ladan Tandrudan som användes av Rådaborna för lite vila på väg till och från kyrkan. Platsen passar än idag bra som rastplats och du hittar både dass och sittplatser här.

Vid Rådasjöns västra del finns badplats med brygga, omklädningshytt och parkeringsplatser. Här finns också dass. Hit går SL-buss. Obs! vinka så stannar bussen. Leden går söder om naturreservatet vid Rådasjöns östra spets. I naturreservatet finns ett litet skogsområde med gran, asp och björk. I den kalkpåverkade markfloran finns sällsynta arter som guckusko och skogsstarr.
Vandringen fortsätter längs kringelkrokiga vägar där landskapet öppnar sig ner mot Bagghusfjärden och den lilla byn Flottskär vid vattnet. Här finns rastplats med sittmöjligheter och bord, grill samt en rasthage för hästar. Etappen slutar vid Bagghusbron nära Gåsvik där Väddö kanal börjar. Vid Bagghusbron finns parkeringsmöjligheter.


 
Kultur, natur och historia:

Erikskulle hembygdsgård ligger cirka 300 meter från leden. Hembygdsgården grundades med Skansen som förebild och här finns byggnader och tusentals föremål från Söderbykarl och socknarna runt omkring. Näst Skansen är Erikskulle den äldsta och största hembygdsgården i Stockolms län.

Kontaktinformation

Box 800
76128 Norrtälje
Telefon: 0176-71000

E-post: kontaktcenter@norrtalje.se

Fakta

Att ta sig hit:
Till starten i Roslagsbro kan du ta dig via buss 676 från Stockholm till Norrtälje och vidare med buss 645 mot Gåsvik. Stig av vid hållplats Drottningdal. Parkering finns vid idrottsplatsen i Drottningdal.

Om leden:
Längd: 25 km
Typ: Vandringsled
Svårighetsgrad: Lätt
Underlag: Skogsstigar, grusvägar, asfalterad väg