Norrtälje museer

Norrtälje

Norrtälje museers uppdrag

Norrtälje museer har till uppdrag att främja, stötta och agera samordnande för kulturarvsaktörer inom Norrtälje kommun. Organisationen har även ett uppdrag att arrangera och producera program och pedagogik i samarbete med andra aktörer och i egen regi.

Norrtälje museer har i dagsläget avtalade samarbeten med Stiftelsen Roslagsmuseet, Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras, Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse samt Stiftelsen Bertil Carlqvists museum.

Vision    

Norrtälje museer ska utgöra navet i arbetet med att förvalta, presentera och tillgängliggöra kulturarvet i Norrtälje kommun. I dialog med invånare, föreningar, institutioner och stiftelser skapar vi en varaktig plattform för kunskapsutbyte, delaktighet och kunskapsuppbyggnad. Med förankring i vår historia möter vi samtidens förväntningar med blicken riktad framåt.

Välkommen att läsa mer om oss på

kultur.norrtalje.se

Vi finns på Instagram och Facebook:

@norrtaljemuseer

Kontaktinformation

Faktorigatan 3
Norrtälje
Telefon: 070-5566555

E-post: norrtaljemuseer@norrtalje.se
Hemsida: kultur.norrtalje.se

Fakta

Varmt välkommen att kontakta oss. Vi vill gärna knyta kontakter med personer och föreningar med anknytning till och intresse av kulturarv, musei- och kulturmiljöfrågor.  

Vi svarar gärna på frågor eller hänvisar vidare till andra museiinstanser.  
Norrtälje museer och Roslagsmuseets gemensamma kansli har öppet på torsdagar kl 13-15, besöksadressen är Zettersténska gården, Faktorigatan 1(ingång från Roslagsmuseets park). Utöver detta tar vi emot besök efter överenskommelse.

Norrtälje museer nås via e-postadressen norrtaljemuseer@norrtalje.se  
Telefonnumret 070 55 66 555 går till Norrtälje museer och Stiftelsen Roslagsmuseets gemensamma kansli.


Följ oss gärna på Instagram: @norrtaljemuseer 
Vi svarar för närvarande även på e-post och telefonsamtal till Roslagsmuseet, på grund av sjukskrivning.

Hitta hit