Utställning Tamara de Laval - Demarkationslinjer

Norrtälje konsthall, Norrtälje

Motiven är stora poetiska landskap och i dessa finns ofta kvinnor i olika och ibland utsatta situationer. Tamara de Laval utgår från den egna erfarenheten och bilderna handlar ofta om relationer, feminism och politiska skeenden.

Hon inspireras av filosoferna Deluze och Guattari och deras teorier om rhizomatiskt, icke hiearkiskt och icke kronologiskt sätt att tänka. Bilderna byggs upp utifrån detta tänkande och berättelser tar form och lämnar en öppen dialog till betraktaren

Demarkationslinjer betyder ” folkligt fastställd gränslinje mellan två stater. I allmänt språkbruk avses en vapenstilleståndslinje som skiljer parterna i en väpnad konflikt.” (ur säkerhetspolitik.se) överskriden linje avbryter stilleståndet.

Med hänvisning till titeln av utställningen och Meetoo rörelsen som Tamara de Laval är starkt engagerad i finns en fingervisning om hur gränser behöver ses över och hur nya gränsdragningar behöver diskuteras i offentligheten.

Tamara de Laval är utbildad på kungliga konsthögskolan i Stockholm 1976-81, medlem i konstnärsgruppen Meteor som arbetar internationellt med olika offentliga konstprojekt.
Hon har under lång tid arbetat både i Indien och Egypten och där medverkat i både utställningar och olika konstprojekt. Visats bland annat på Dunkers kulturhus, Havremagasinet, Varbergs konsthall, Borås konsthall och är representerad på Galleri Leger, Malmö, Galleri Pi, Copenhagen, Monica Strandberg Gallery, Kalmar, Apparao Galleries, Chennai, India, Sri Parvarathi Gallery, Chennai, India.

03feb 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
04feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
05feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
06feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
07feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
08feb 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
09feb 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
10feb 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
11feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
12feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
13feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
14feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
15feb 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
16feb 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
17feb 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
18feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
19feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
20feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
21feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
22feb 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
23feb 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
24feb 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
25feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
26feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
27feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
28feb 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
01mar 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
02mar 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
03mar 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
04mar 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
05mar 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
06mar 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
07mar 12:00 - 17:00 Norrtälje konsthall
08mar 11:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
09mar 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall
10mar 12:00 - 16:00 Norrtälje konsthall

Kontaktinformation

Kultur i Norrtälje kommun
Galles gränd 7
Norrtälje
Kontaktperson: Helén Hedensjö
Telefon: 0176-71675

Arrangör: Norrtälje konsthall

E-post: helen.hedensjo@norrtalje.se
Hemsida: kultur.norrtalje.se