Harg

Harg, Östhammar

Hargs bruk är idag i privat ägo. Under sommaren ordnas konstutställningar i Brukshandeln och gamla tvättstugan. Sommartid och till jul kan du vanligtvis njuta av teater eller musikal i smedjan.

Hargs tallpark
Hargs tallpark ligger alldeles vid Hargs kyrka och järnbruk. Passa på att ta promenad under de högresta gamla tallarna. Tallparken är en gammal och strövvänlig barrskog som mest består av grovstammiga tallar. De äldsta träden är mellan 300 och 400 år gamla och ger skogen karaktären av en pelarsal.