Rindö Kulturvandring

Vaxholm

 En vandring genom Rindös kulturbygd med fästningar och gammal bybebyggelse. Du scannar QR-koderna på skyltarna med din smartphone och får då info om platsen du står på till din telefon.

Du hittar mer info på föreningen Rindöbornas hemsida, http://rindoborna.se/empty_173.html