Rävsten

Östhammar

Skärgårdsparadis i Öregrunds och Gräsö skärgård

Rävsten är en ö strax utanför Gräsö i Roslagens skärgård. Rävsten erbjuder besökaren tillgång till öppet hav och långa oexploaterade stränder med skyddade vikar och fjärdar. Längs en del av stränderna finns rundade klippor med goda möjligheter för bad och fiske. Den östra delen ägs av Upplandsstiftelsen medan den västra delen är i privat ägo.

Ön är lättvandrad och omväxlande. Naturtyperna ligger som i en mosaik med landhöjningsskogar, hällmarkstallskogar, slåtterängar, vikar och sund, havsstrandängar, lövängar och skogsbeten. Naturen på Rävsten är präglad av århundradens brukande och en stor del av ön är påverkad av bete, slåtter och åkerbruk. Den långvariga hävdhistoriken har gett upphov till en mycket rik flora och fauna. Ängsmarkerna hålls fortfarande öppna genom bete eller slåtter. På ön finns också hamlade träd av ask, björk och oxel.


Norra Roslagskusten har mycket höga naturvärden och förekomst av många sällsynta och hotade arter. Rävsten utgör en representativ och viktig del av detta landskap och den östra delen av ön är skyddat enligt Natura 2000.

Dagbesökare hämtas vid Äspskärs brygga på södra Gräsö, 0173-360 18.

Kontaktinformation

Rävstens stugby

Telefon: 076-3360188
Bokning: 076-3360188

E-post: info@ravsten.se
Hemsida: www.ravsten.se

Faciliteter

 • Dusch
 • Bastu
 • Skogsmark
 • Båtuthyrning
 • Fritidsfiske
 • Gästhamn
 • Husdjur välkomna
 • Kanotuthyrning
 • Kiosk
 • Vandringsled
 • Året runt öppet
 • Badplats

Hitta hit