Ängsö

Norrtälje

År 1909 invigdes Ängsö som nationalpark, en av de första i Sverige och länets minsta. Tack vare professor Lars-Gunnar Romell, som på 1940-talet ledde ett omfattande röjningsarbetet på Ängsö, har man lyckats bevara det vackra, ursprungliga odlingslandskapet från 1700-talet. På försommaren möts öns gäster av all den blomsterprakt som Stockholms skärgård har att bjuda på. Så många som 400 olika växtarter har inventerats här. Bland annat stora bestånd av olika orkidéer som Adam och Eva, Grönkulla, Nattviol, Tvåblad och Nästrot.

Syftet med nationalparken är att bevara ett äldre odlingslandskap, vilket man har lyckats med genom att varsamt och enligt gamla metoder sköta om landskapet. Ängsö har lättillgängliga stigar, varav flera är framkomliga med rullstol och elrullstol finns att låna på ön.