Inställt! Jernets fångar, Vallonsmedjan Österbybruk 2020

Österbybruk, Östhammar

Inställt!

JERNETS FÅNGAR är ett spel som har sin utgångspunkt i en speciell historisk erfarenhet – gruvbrytning och järnproduktion i norra Uppland. Det är historien om Järnets Uppland och den är både specifik för den här delen av landet, med vallonerna som invandrad arbetskraft och de väl-planerade bruksmiljöerna, och representativ för en betydelsefull del av hela den svenska historien. Intressant nog har nu vallonerna blivit en integrerad del av befolkningen, och bruks-miljöerna en närmast nostalgisk aspekt av den svenska historien. Man kan uppfatta den sociala strukturen i bruket som en föregångare och inspiration till den svenska folkhems-modellen.

Vi har nu möjlighet att förmedla en del av den här historien, tack vare att generationers livsverk finns bevarat här och att spelets skapare Katarina Ehnmark har uppfattat deras berättelser.

I den gamla smedjan finns smederna och deras kvinnor, mycket nära. Stenväggarna, härdarna, hammaren och redskapen förmedlar historien   vi gestaltar. Både aktörer och publik befinner sig på platsen för det som spelet handlar om – människorna som levde med och av järntillverkningen, i stolthet och fångenskap, i glädje och sorg. 

Flera av aktörerna har förfäder som levt, arbetat och dött som Jernets Fångar. Spelet framförs av ett trettiotal personer i alla åldrar och med olika bakgrund. Det bidrar också till att spelet blir trovärdigt.

Jernets Fångar innehåller mycket sång och musik, på nyckelharpa och med elektroniska klanger, och flera koreograferade danser som illustrerar berättelsen. Det är en föreställning som samtidigt är allvarlig och humoristisk, vacker och komisk, och som kombinerar amatörernas skådespelarinsatser med professionell instudering och uppsättning. Vallonsmedjan har vilat och väntat. År 1989 kom så Jernets Fångar för att berätta hur livet har varit där.   

Och nu gör vi det för 32:a året. Välkommen att vara med!    

Boka
20jun 17:00
21jun 17:00
23jun 19:00
24jun 19:00
27jun 17:00
28jun 17:00
30jun 19:00
01jul 19:00
03jul 19:00
04jul 17:00
05jul 17:00

Kontaktinformation

Vallonbruken i Östhammars kommun
Vallonsmedjan Österbybruk
Österbybruk
Kontaktperson: Mats Bäckman
Telefon: 0767-650660

E-post: osterbyteatern@hotmail.com

Prisinformation

140 kr UNT-prenumerant (max 2 biljetter/kort, uppvisas vid entrén).

170 kr vuxen

Fakta

Rekomenderas ej för yngre barn

Hitta hit