Stora Vindåsen – naturreservat

Haninge

Reservatet omfattar den södra halvan av ön Stora Vindåsen, 6 kilometer nordost om Dalarö. Öns västra strand är mycket hög och brant och ger ett dramatiskt intryck. Den östra stranden är låg och nästan helt täckt av block utom på några ställen där klipphällar går ut i vattnet. Vegetationen består av dels hällmarkstallskog, dels mera produktiv barrskog på de inre delarna av ön. Mitt på ön finns ett kärrområde med al och björk. Skogen ger ett opåverkat intryck.

Ändamålet med reservatet skall vara att bevara reservatet fritt från bebyggelse och andra anläggningar samt att bevara ön som häckningsplats för sjöfågel.