Sandemar – naturreservat

Haninge

Det är en halvö med åkrar, hagar, betande strandängar, frodiga lövskogar, höga bergknallar och inbjudande havsstränder. Här är en rikedom på växter och djur som på få ställen.

Sandemar hör till länets främsta fågellokaler och cirka 250 fågelarter har setts här.