Rånö – Ålö – naturreservat

Haninge

Öarnas skogsmark består till stor del hällmarkstallskogar. På såväl Ålö och Rånö finns inslag av odlingslandskap och jordbruket har historiskt haft stor betydelse för försörjningen. Inslaget av kalk i berggrunden på Ålö ger förutsättningar för en artrik flora i både skog och odlingslandskap. En relativt stor andel av Ålös skogar har också höga naturvärden.

I reservatets marina miljöer finns förutsättningar för en relativt stor variation av marina naturtyper. Både Ålö som Rånö har stor betydelse för friluftslivet. Ålö har broförbindelse med Utö medan Rånö nås med reguljär Waxholmsbåt. På Rånö finns en stugby och camping.

Kontaktinformation

Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2
13681 Haninge
Telefon: 08-4405600

E-post: info@haninge.se
Hemsida: www.haninge.se

Hitta hit