Nåttarö – naturreservat

Haninge

Nästan hela ön är täckt av skog där tall är det vanligaste trädet. På många håll förekommer också gamla tall- och blandskogar med små mossar och kärr. I våtmarkerna växer typiska arter som skvattram, hjortron och tuvull, men också mer ovanliga växter som spindelblomster, ögonpyrola och repestarr.

Nåttaröfladen har med sina många små kobbar och skär ett rikt fågelliv. Förutom gäss och måsfåglar finns här gravand, snatterand, bergand och svärta. För att skydda fågellivet råder tillträdesförbud mellan 1 februari och 15 augusti.

Nåttarö är ett älskat badparadis med härliga sandstränder. Waxholmsbåtarna trafikerar ön och väl på plats väntar rofyllda promenader längs bilfria grusvägar och stigar. Övernattning kan ske i tält eller stugor. Östermarsfladen i norr är mycket populär bland båtfolk.