Häringe-Hammersta – naturreservat

Haninge

Häringe-Hammersta naturreservat utgörs av två halvöar vid kusten. Häringe-Hammersta har karaktären av ett herrgårdslandskap. Här finns förhållandevis mycket ädellövskog som har en rik flora. Området har också ganska opåverkade barrskogsområden. Det ljusa, omväxlande landskapet är fint för strövtåg och cykelturer. Möjligheterna till bad och fiske är goda.

Syfte med reservatet är att bevara och vårda ett innerskärgårdslandskap och därmed bevara de natur- och kulturmiljövärden som är knutna till hävdade markslag, till innerskärgårdens löv- och barrskogar, i synnerhet ädellövskogar, samt till de sötvattens- och kustvattenmiljöer som utgör ett viktigt inslag i detta landskap.

Kontaktinformation

Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2
13681 Haninge
Telefon: 08-606

E-post: info@haninge.se
Hemsida: www.haninge.se

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Buss 847 eller 849 från Västerhaninge station. Avstigning vid Häringe grindar.

Med bil följer man väg 73 mot Nynäshamn. Omkring 7 km söder om Västerhaninge är det skyltar mot Häringe vid avfarten mot Tungelsta och Söderby brygga.

Hitta hit