Huvudskär – naturreservat

Stockholm, Haninge

Reservatet omfattar hela Huvudskärsarkipelagen utom några privata tomter på Ålandsskär, och ligger 10 kilometer sydost om Ornö. Öarna består oftast av kala klippor med sparsam vegetation, mest enbuskar, ljung och kråkris. I dalsänkor och klippskrevor växer asp och björk. Inte sällan finns små gropmossar med vitmossor och ängsull. På klipporna och i grunda skrevor växer gul och vit fetknopp, mandelblom och styvmorsviol.

Fågellivet är rikt med många häckande sjöfågelarter, till exempel ejder, svärta, tobisgrissla, labb, skrak och vigg samt olika arter av vitfågel. I angränsande områden häckar tordmule. Det finns gott om fina naturhamnar i reservatet och dessa nyttjas flitigt av det båtburna friluftslivet. Reservatet gränsar i norr till Fjärdlångs naturreservat och i väster till Sundby naturreservat. På Ålandskär finns fyr och byggnader.

Ändamålet med reservatet skall vara att skydda och bevara öarnas ytterskärgårdsnatur. Området skall vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Öarnas vegetation skall tillåtas att utvecklas fritt.

Kontaktinformation

Box 22067
10422 Stockholm
Kontaktperson: Länsstyrelsen
Telefon: 010-2231000

E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/stockh...

Vägbeskrivning

Egen båt
Vid angöring med egen båt, var god lämna Kronans brygga och kajen i inre hamnen fri för räddningskryssare, kustbevakning och taxibåtar.

Waxholmsbåt och båttaxi
Sommartid kan du ta Waxholmsbolagets båtar direkt från Strömkajen i Stockholm till Fjärdlång. Där byter du till reguljär Waxholmsbåt för vidare färd till Huvudskär. Restid ca 3 timmar inklusive byten. Du kan sommartid även åka med Waxholmsbolagets båt den snabbare vägen från Dalarö till Huvudskär via Fjärdlång. Under vår, höst och vinter är det ingen reguljär trafik, men du kan beställa privat taxibåt exempelvis från Dalarö, Gålö eller Ornö.

Hitta hit