Huvudholmen – naturreservat

Haninge

Ändamålet med reservatet är att för allmänheten bevara en ö av stort värde för bad, båtsport och rörligt friluftsliv.