Bullerö Naturreservat

Bullerö, Värmdö

Bullerö i yttersta skärgården är väl värd ett besök.

Ön är ett naturreservat och fågelskydssområde med många fina vikar och klippor för bad. Ön tillhörde i många år den svenska konstnären Bruno Liljefors och hans gamla gäststuga och ateljé finns bevarande.Även många andra konstnärer som Anders Zorn och Albert Engström har ofta vistats på Bullerö. Vandarhem och bastu finns på ön, men vare sig restaurang eller livsmedelsaffär.

Bullerö naturreservat rymmer både mellan- och ytterskärgårdsnatur med kuperade öar och klipphällar.

Fågellivet inom området är mycket rikt och totalt finns det möjligheter att se mer än hundra olika fågelarter. Här finns bland annat svärta, tordmule och höksångare. På Bullerö och Rågskär hålls ängsmarkerna öppna och här finns också äldre skärgårdsbebyggelse. Konstnären Bruno Liljefors jaktstuga ligger på Bullerö. I den finns numera ett skärgårdsmuseum som är öppet dagligen sommartid. Inträdet är gratis.
På Rågskär, Braka (Skogavik) och Hamnskär finns möjlighet att hyra stuga. På Bullerön finns också ett gästhem, tältplats och naturstig. Den som kommer med egen båt kan lägga till i någon av de fina naturhamnarna. Turtrafik till Bullerö utgår från Stavsnäs Vinterhamn (Stavsnäs Båttaxi). Ändamålet med reservatet är att bevara området för allmänhetens friluftsliv samt att tillvarata och skydda områdets vetenskapliga och kulturella värden. Områdets skogsmark ska i huvudsak lämnas för fri vegetationsutveckling. Visst öppethållande av äldre inägomarker kan vidmakthållas. Skärgårdens naturgivna förutsättningar ska vara styrande för friluftslivets nyttjande av området.
Tidigare benämning: naturreservatet Bullerö-Rågskär-Skogavik-Hamnskär.

Kontaktinformation

Bullerö
Bullerö
Kontaktperson: Ann-Sofi Andersson
Telefon: 010-2231717

E-post: bullero.stockholm@lansstyre...

Fakta

Serviceinformation:

Bullerö by och museet är tillgängliga liksom gästhemmet i Parstugan. Parstugan bokas via naturbevakaren.

Bada från klipporna eller från den lilla sandstranden.

Gästhemmet bokas genom naturbevakaren på ön.

Bullerö nås endast med båt. (Stavsnäs Båttaxi har reguljära turer från Stavsnäs Vinterhamn.)

Möjlighet att grilla finns i byn och på tältplatsen.

Naturstig och kulturstig.

Tältplats finns i anslutning till byn.

Hitta hit