Björnö Naturreservat

Ingarö, Värmdö

Björnö Naturreservat

Björnö naturreservat ligger längst ut på Ingarö i Värmdö kommun.
Reservatet består av typisk skärgårdsnatur med ett öppet småskaligt odlingslandskap insprängt i dalar mellan skogar och klippor. Området, som ligger på en halvö, är lättillgängligt även för den som inte har båt. Skogarna består mest av hällmarkstallskog, men i området finns också granskog, tallmossar, lövkärr och ädellövskog.

Sol och Bad

Många kommer till Björnö för att njuta av sol och bad på klipporna och den fina sandstranden vid Torpesand med utblick mot Nämdöfjärden. Men Björnö har mycket att erbjuda under alla årstider. För den som vill vandra och uppleva mer av skärgårdsnaturen breder resten av reservatet ut sig i nordost. Halvön genomkorsas av ett nätverk av stigar och grusvägar.

Utmark till Björnö gård

Det område som idag är skyddat som naturreservat var tidigare utmark till gården Björnö som ligger någon kilometer före avfarten till reservatet. Marken brukades i första hand som betesmark, men den var också betydelsefull som gårdens förråd av virke och ved. På 1700-talet fanns fyra torp i området och 30 personer odlade och levde i huvudsak på vad de små åkerlapparna och betesmarken kunde ge. Odlingsrösen, stengärdesgårdar samt förvildade fruktträd och rosenbuskar är några exempel på de många spår av människors arbete och slit man kan se i området.

Blommande betesmarker på Näset

När Skärgårdsstiftelsen köpte området 1981 hade mycket av de öppna markerna vuxit igen. Idag håller arrendatorn på Småängsgården, ett nyskapat skärgårdshemman, delar av reservatet öppet med hjälp av bete och slåtter. Vackra och värdefulla betesmarker finns på Näset, där Adam och Eva blommar på försommaren. Gåsörten färgar strandängarna gula senare på sommaren. Här hittar man också havssälting, kärrvial och den lilla ormbunken ormtunga. Vid Slängen finns även ett ek- och hasselområde med praktfull lundflora. Blåsippor och tibast blommar tidigt på våren och vårärt, tandrot och myska tar vid senare på säsongen. Tibastens bär som lyser röda på sensommaren är mycket giftiga för människor men ofarliga för fåglar.

Kontaktinformation


134 65 Ingarö
Kontaktperson: Anders Aronsson
Telefon: 070-3770965

E-post: anders.aronsson@skargardsst...
Hemsida: www.skargardsstiftelsen.se

Öppettider

Året runt

Vägbeskrivning

Buss 428 och 429 till Björkviks gård, därifrån ca 1 kilometers promenad till reservatet.
Bil: Väg 222 mot Värmdö. Avfart Gustavsberg/Ingarö. Kör söderut mot Ingarö på väg 646. Strax efter Återvall delar sig vägen - håll höger på Björkviksvägen och fortsätt rakt fram till avfart Björnöreservatet till vänster. Parkering finns en knapp kilometer in på Småängsvägen och är fr.o.m. denna sommar avgiftsbelagd med 20 kr/dygn.

Hitta hit