Sandhamns Gästhamnar

Sandhamn, Värmdö

Sandhamn

KSSS traditionsrika seglarcentrum i Stockholms yttersta skärgård har unika möjligheter för havskappsegling. På Sandhamn driver KSSS, i samarbete med Viamare, Sandhamns Gästhamnar.

Hamnbeskrivning
Sedan år 2000 ansvarar KSSS för samtliga hamnar i Sandhamn under namnet Sandhamn Gästhamnar. KSSS-hamnen har tre pontonbryggor och mellanliggande fasta bryggor. Öster om sjömacken ligger Viamares medlemshamn som sköts av KSSS hamnvakter.

Gästplatser
På Sandhamnssidan finns plats för ca 180 gästande båtar, och på intilliggande Lökholmen finns plats för ytterligare ca 200. Tillfällig förtöjning får ske vid norra delen av de L-formade pontonbryggorna. Reserverade platser är markerade med skyltar. 
Gästhamnen har 10 st bokningsbara platser som bokas via www.dockspot.com, bokningsavgift tillkommer utöver hamnavgiften.

Fartbegränsning
Från leden norr om Sandön till syd om Lökholmen är fartbegränsningen högst 5 knop.
Vi ber er tänka på båtens svall när ni passerar gästhamnen.

Förtöjning
I hamnbassängen nedanför Seglarhotellet förtöjer man med hjälp av mooringlinor som är fästa vid bryggorna. Linan går därifrån ner till botten där den fäster vid en kätting. Det blir alltså som ett fast installerat ankare. Tillfällig förtöjning kan ske vid de L-formade pontonbryggorna längst ut i bassängen sker längs bryggan. ANKRING FÖRBJUDEN. För förtöjning vid bryggorna öster om sjömacken var vänlig kontakta hamnvakt.

Lökholmen
Passbåten tar er över från Sandhamn till det lite lugnare Lökholmen. Här finns plats för ca 200 gästande båtar. I anslutning till hamnen finns duschar, toaletter och bastu. 
På Lökholmen finns även ett vandrarhem med 10 rum som bokas via lokholmen@ksss.se
Mer information om Lökholmen finner du här.

Kontakt
Hamnkapten: 070 - 213 20 68
Hamnkontor Sandhamn: 08-571 532 85, sandhamn@ksss.se

Kontaktinformation

Hamnen Sandhamn
130 39 Sandhamn
Telefon: 08-57153285
Bokning: 08-57153285

E-post: sandhamn@ksss.se
Hemsida: www.ksss.se

Öppettider

Öppet året runt

Faciliteter

  • Dusch

Hitta hit