Furusund, Norrtälje

Furusund, Norrtälje

Furusund

Furusund ligger på den plats där farleden smalnar av till ett sund, som syns milsvitt från både norr och söder. Hur länge ön varit bebodd är ovisst, men farleden finns nämnd på 1200-talet. Läget vid farleden har också präglat öns liv i historien. Namnet Furusund har inget med furor att göra. Furusund är ekarnas ö - stora vägen över ön går genom en park av sekelgamla ekar. Sedan äldsta tid var Furusund namnet på farledsporten intill ön. Då hette ön vid sundet - vid vattenhalsen - Halsö. Av okänd anledning ändrades Halsö till Furusund, i tryck första gången 1751.

Den förste bebyggaren hette Jaeppe Diekn, en dansk herreman som var Bo Jonsson Grips ståthållare på Åbo slott. Han såg den vackra betesön från skeppsdäck och köpte den på 1380-talet, flyttade dit med familj och stort husfolk och grundade ett säteri. År 1463 ankrade en stor örloggsflotta i Ålandsviken, öns hamnplats vid farleden. Unionskungen Kristian I var på väg till Finland i ett korståg. Kungen och hans följe stannade en tid i Furusund och där sammanträffade han med Upplands stormän. Då högg han in kompassrosen se nedan. Ön blev ett händelsecentrum i unionstidens invecklade maktspel. Detta intrigspel fick en direkt inverkan på den våldsamma historiska utvecklingen som följde. En av epokens sista strider stod vid Furusund år 1522. En dansk flotta kom från Finland för att undsätta det belägrade danska fästet i Stockholm. Svenska och lübeckska örlogsmän möttes vid farledsporten Furusund och besegrade den danska flottan. Sexhundra män dödades i drabbningen och fjärden brann av sönderskjutna fartyg.

Värdshus och sjökrog byggdes på 1600-talet. År 1719 brände ryssarna krogen, men den byggdes upp igen efter ett par år. På 1700-talet lät Gustav III uppföra ett av landets största kronobrännerier på ön. Han behövde pengar för kriget mot Ryssland och det gav brännvinet. 7000 tunnor spannmål om året blev brännvin på Furusund. Under 1800-talet blev ön känd både inom och utom riket. De första ångbåtarna - Najaden och Roslagen - kom i trafik och badorten Furusund började växa. Den stenrike hovjuveleraren Christian Hammer, 1808-1905, köpte ön 1883 och skapade den stora, moderna badorten. Hela ön omvandlades till en park med välskötta vägar och stigar. Han lät bygga villor med träkrusiduller och romantiska namn, varmbadhus och vid viken lät han uppföra en festivitetssalong med jätteveranda där det musicerades varje dag. Furusund förvandlades till ett sommarparadis i jugendstil, som besöktes av societeten och kungligheter och många konstnärer och författare. Några kända kulturpersonligheter som vistats i Furusund är August Strindberg, Albert Engström, Anders Zorn, Carl Larsson, August Blanche och Carl von Schewen. När Furusund efter brobygget 1953 förenades med fastlandet, expanderade den gamla badorten och fritidsfolket flyttade in.

Kontaktinformation


76000 Furusund
Kontaktperson: Norrtälje turistbyrå
Telefon: 0767-650660

E-post: info@visitroslagen.se
Hemsida: www.roslagen.se

Hitta hit