Östra Ryds kyrka

Åkersberga, Österåker

Kyrkan är vackert belägen på en kulle vid Kyrkviken nära Rydboholms slott i Österåkers kommun. Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes sannolikt omkring 1430 av Anund Sture, som då ägde marken. Den äldsta delen, sakristian, är från 1300-talet. Att en kyrka fanns på platsen vid denna tid, framgår av gamla noteringar om att en biskopsvisitation skett 1303. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en genomgripande till- och ombyggnad 1690–1693. Då bröts långhusets norra och södra väggar upp och de två korsarmarna byggdes till, varigenom byggnaden fick sin karaktär av korskyrka. Vid samma period tillkom ätten Brahes gravkor i öster och tornbyggnaden i väster.

Kyrkan besitter en unik tavelsamling, som till största delen har donerats av Braheätten. Enligt brandmyndigheten får det i Östra Ryds kyrka vistas totalt 280 personer samtidigt. Av dessa får 240 personer sitta i bänkarna. Övriga 40 personer gäller personalen samt ev- kör i koret. Av dessa 40 får 5 personer vistas på läktaren. Dock inga besökare. Därför kan vi ibland inte ta emot alla som vill delta i gudstjänst eller konsert i kyrkan.

Kontaktinformation

Östra Ryds kyrkväg 21
18494 Åkersberga
Telefon: 08-54084500

E-post: osterakerostraryds.forsamli...
Hemsida: www.osterakerostraryd.se

Öppettider

ÖPPETTIDER - ÖSTRA RYDS KYRKA
Måndag-onsdag, fredag: kl 09.00-16.00
Torsdag: kl 11.00-16.00
Lördag, söndag och helgdag: öppet i samband med gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Tåg
Ta Roslagsbanan från Tekniska Högskolan till Rydbo station. Gå 2 km eller ta buss 629 till Östra Ryds kyrkväg och gå 700 m.

Buss
Från Tekniska högskolan ta buss 670 mot Vaxholm. Stig av vid hållplats Östra Ryds kyrka och gå 700 m. Se www.sl.se .Restid ca 45 min

Bil
Kör E18 från Stockholm mot Norrtälje.
Sväng av mot Vaxholm väg 274. Sväng höger vid skyltning mot Östra Ryds Kyrka.Restid ca 45 min.

Hitta hit