Vätö kyrka

Norrtälje

Vätö kyrka

Vätö kyrka ligger mycket vackert vid Vätösund. Kyrkan uppfördes på 1300-talet menförst på 1600-talet tillkom vapenhuset. De rika valvmålningarna utfördes av "Roslagsmästaren" som även målade Roslagsbro kyrka. På 1700-talet vitlimmades valven, men 1904 togs målningarna fram igen, och då målades även ett gosshuvud på norra väggen. Korets träskulptur av S:t Göran och draken är en enklare kopia av Notkes som finns i Storkyrkan i Stockholm. Kapellet vid södra muren är sjökaptenen, ostindienfararen och herren på Lidö, Mathias Holmers privata gravkapell. I kyrkan finns en mycket märklig dopfunt, som sannolikt är från mitten av 1100-talet och härsammar från Nydala kloster.En stor del av kyrkans inredning har under åren sålts bl.a till olika museer, för att kunna finansiera dyrbara restaureringar. Klockstapeln är uppförd senast 1632 men kan vara betydligt äldre.

Kontaktinformation


761 75 Norrtälje
Telefon: 0176-237058

E-post: svkp0063@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Ta buss 676 (Norrtälje) från Tekniska Högskolan till Norrtälje busstation. Byt buss till 638 (Vätö) och gå av vid Utveda.

Hitta hit