Ängsö nationalpark

Norrtälje

Ängsö nationalpark

Ängsö ligger ca en landmil sydväst om Furusund i Furusundsleden. Ön är ca 1,5 km lång och hälften så bred. "Ängsön" dokumenteras första gången i skrift år 1639.

År 1909 förklarades Ängsö som nationalpark, en av de första i Sverige och länets minsta. Tack vare professor Lars-Gunnar Romell, som på 1940-talet ledde det omfattande röjningsarbetet på Ängsö, har man lyckats bevara det vackra odlingslandskapet från 1700-talet och på försommaren möts man av all den blomsterprakt som den svenska skärgården kan bjuda på. Över 400 olika växtarter har inventerats på Ängsö. Markerade stigar gör det lätt att ta sig fram på ön. Här finner man även ett mycket rikt fågelliv.

"Adams äppelträd"

Fram till början av 1700-talet var Ängsö obebodd, men ängarna hölls ändå öppna av slåtterlag från kringliggande öar. Man slog gräs och vass för vinterfoder till kreaturen. Erik Hansson hette den förste bonden på ön och han flyttade ut år 1725 till ett torpställe på Hemudden. Ängsö har också haft bosättning vid Svartviken. Där finns en husgrund och ett äppelträd kallat "Adams äppelträd" till minne av Adam Michaelsson, som byggde stugan 1857. Den siste torparen, Carl Edward Carlsson, flyttade från Ängsö år 1927 efter 50 år på ön.

419 olika växtarter

Syftet med nationalparken är att "bevara ett äldre odlingslandskap", vilket man har lyckats med genom att varsamt och enligt gamla metoder med b.l.a betesdjur sköta om landskapet. Vid en inventering som gjordes 1995 fann man 419 olika växtarter på ön. Ängsö har stora bestånd av olika orkideer b.l.a Adam och Eva, Grönkulla, Nattviol, Tvåblad och Nästrot.

En av Sveriges största kolonier av Skäggdoppning

Djurlivet på Ängsö består mest av olika arter av fåglar. I Hemviken finns en av Sveriges största kolonier av Skäggdoppning. Här häckar också både Fiskguse och Ormvråk.

Framkomligt med rullstol

Ängsö Natinalpark förvaltas av länsstyrelsen i Stockholms län. Naturvårdsverket är ägare till ön. Ängsö har lättillgängliga stigar, varav flera är är framkomliga med rullstol.Elrullstol finns att låna på ön.

Speciella regler

Eftersom Ängsö är en nationalpark råder speciella regler, man får inte tälta, göra upp eld, gå på oslagen mark eller sådda åkrar och naturligtvis inte plocka blommor eller bryta kvistar.

Kontaktinformation

Besöksmål i Norrtälje kommun/Attractions

761 30 Norrtälje
Telefon: 0176-262023

Fakta

Läs mer om Ängsö Nationalpark här:

Sveriges nationalparker

Stockholms länsstyrelse

Waxholmsbolaget

Vägbeskrivning

För att åka ut till Ängsö kan man antingen resa med reguljär båttrafik eller beställa en taxibåt.

Se www.waxholmsbolaget.se för tidtabell för reguljärbåtarna. Ett tips är att använda reseplaneraren för att söka avgångar och vilka bryggor du kan åka från. Notera att bryggan heter Nationalparken Ängsö.
Du kan åka från bl.a Strömkajen i Stockholm, Vaxholm, Östanå brygga. Periodvis även från Furusund.
Kontakta Visit Roslagen 0767-650 660 för mer information.

För exempel på taxibåtar se: http://www.roslagen.se/batliv/taxibatar/

Hitta hit