Länna kyrka

Norrtälje

Länna kyrka

Länna kyrka ligger påfallande vackert vid Kyrksjön, och det ursprungliga sättet att komma till gudstjänst var sjövägen. En ny kyrkbåt finns nu vid kyrkbryggan. Kyrkan uppfördes under 1300-talet och är därmed en gotisk byggnad. Den målades inte vid valvslagningen på 1400-talet men har på kortväggarna några gotiska målningar, som hör till de äldsta muralmålningarna i länet. Altaret tillverkades 1661 av Markus Hebel men målningarna är troligtvis ett krigsbyte från Polen. Den stora gravtumban i koret utfördes 1628 över ägarna till Penningby slott, Axel Ryning och Margareta Bielke. I klockstapeln från 1767 hänger flera klockor men mest intressant är den medeltida storklockan, en av de få som fortfarande används. De flesta medeltida klockorna tog Gustav Vasa i beslag. Den gamla prästbyggnaden byggdes 1703 och kan vara Upplands äldsta. Kyrkan är ett byggnadsminne sedan 1985.

Kontaktinformation

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Det finns möjligheter för fika eller liknande på församlingsgården.
För mer information ring Monica 0708-384707

Vägbeskrivning

Ta buss 676 från Tekniska Högskolan till Campus Roslagen. Byt till buss 653 mot Lohärad, gå av vid Länna kyrka.

Hitta hit