Kvarnsandbadet, Grisslehamn

Väddö, Norrtälje

Sandstrand med tallskog

Ca 190 m strandlinje. Sandstrand omgärdad av tallskog. Närmaste tätort/bebyggelseGrisslehamn, ca 6 km TC, beachvolleyplan.