Häverö prästäng

Norrtälje

Häverö prästäng

Häverö prästängs naturreservat ligger 2,5 kilometer sydost om Herräng. Prästängen är en av de få större slåtterängarna i Roslagen som idag hävdas på ett traditionellt sätt. Området är känt bland annat för den mycket artrika floran. På ängsmarken växer bland annat majviva, rosettjungfrulin, fältgentiana, brudsporre och flugblomster. Ängen sköts genom fagning, slåtter och efterbete. Utanför ängsmarken dominerar lövskog i reservatet, men här finns också barrskog, hällmarker och strandängar. I reservatet finns stränder med badmöjligheter.

Kontaktinformation


76130 Norrtälje
Telefon: 0767-650660

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Ta buss 676 (Norrtälje) från Tekniska Högskolan till Norrtälje busstation. Byt till 641 (Hallstavik) till Hallstaviks station. Byt till 642 (Herräng) och gå av vid Ängsgården. Från hållplatsen till naturreservatet är det ca 5 kilometer.

Hitta hit