Österåkers kyrka

Åkersberga, Österåker

Inte långt från Garnsviken ligger Österåkers kyrka. Murarna avslöjar att den äldsta stenkyrkan byggdes någon gång under 1100-talet. Ursprungligen hade kyrkan ett torn i väster. En omfattande ombyggnad genomfördes på 1430-talet. Långhuset förlängdes till dagens utsträckning.


Mot mitten av 1600-talet var byggnaden så förfallen att det blev nödvändigt att göra en genomgripande ombyggnad. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan i och med denna ombyggnad, som påbörjades 1647. Detta omfattande arbete bekostades av fru Birgitta Kurk på Smedby, änka efter riksrådet Gabriel Oxenstierna. Bidrag lämnades också av Gustav Banér på Tuna gård.

Kontaktinformation

Össebyvägen 70
18433 Åkersberga
Telefon: 08-54084500

E-post: osterakerostraryds.forsamli...
Hemsida: www.osterakerostraryd.se

Öppettider

ÖPPETTIDER - ÖSTERÅKERS KYRKA
Måndag-fredag: kl 09.00-16.00
Lördagar: kl 12.00-18.00
Söndag och helgdag: kl 09.00-14.00.
Helgdag som infaller på vardag, se söndag.

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Kommunalt
Från Stockholms central ta den röda linjen mot Mörby Centrum. stig av vid Tekniska högskolan. Byt till Roslagsbanan mot Österskär. Stig av vid Åkersberga station. Ta Buss nr 623 är till hållplats Össebyvägen. Knappt 1 km att gå. Sön- och helgdagar har den bussen en tur till/från kyrkan som passar eventuell högmässa kl 10:00 (ev lite efter 10). Se www.sl.se

Med bil
Från väg 276 (Roslagsvägen) svänger du in på Sockenvägen. Se skyltning Österåkers k:a.

Hitta hit