Roslagsbro kyrka

Norrtälje

Roslagsbro kyrka

Roslagens katedral kallade Nathan Söderblom Roslagsbro kyrka. Den är uppmurand av kluven gråsten i tidig medeltid och var på sin tid en rik och mäktig kyrka. Stenmästare från Gotland formade relieferna av livträdet och lejonet på nuvarande vapenhuset. Långhuset är den ursprungliga kyrkan byggd på 1200-talet. Under 1400-talet tillkom koret, valven slogs och målades, än idag ser målningarna nygjorda ut tack vare att de aldrig har målats över. Konstnären vet man inget namn på men han kallas Roslagsmästaren. Målningarna i vapenhuset kan man inte kalla fromma. Här ser man t.e.x trollharen som mjölkar böndernas kor, även fan finns avporträtterad.Altartavlan är Sveriges äldsta. En märklig klenod förvaras i kyrkan, en bild av den döde Kristus, lagd i en så kallad "påskgrav". Han smordes och lades i kistan på långfredagen och när sockenborna kom på påskdagen var kistan tom och Jesus uppstånden.En annan dyrbar klenod är ett gotiskt konstverk som troligen snidats av fransmän vid Uppsala domkyrkobygge. En annan märklighet i kyrkan är S:t Eriks statyn (som finns i original) belyses av den nedgående solen 20:55 varje midsommarafton i 5 minuter.

Kontaktinformation


76175 Norrtälje
Telefon: 0176-237058

E-post: svkp0063@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/roslag...

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Ta buss 676 (Norrtälje) från Tekniska Högskolan till Norrtälje busstation. Byt till buss 645 (Gåsvik) och gå av vid Roslags-Bro kyrka

Hitta hit