Riddersholm

Norrtälje

Riddersholm

Riddersholm är beläget på sydöstra delen av Rådmansö, 20 kilometer öster om Norrtälje. Området karaktäriseras av sitt läge i gränsen mellan inner- och mellanskärgård med övervägande svagt kuperad bergig terräng med inslag av smala stråk av odlingsbar mark. I området finns ett småskaligt odlingslandskap bestående av bl.a. åkermark, naturbetesmark och kalkpåverkade strandängar. I övrigt präglas Riddersholmsområdets vegetation av skogar och lundar med högt inslag av ädellövskog. I området finns också skyddsvärda rikkärr. Gunnarsmaren är regionens största rikkärr med höga värden knutna till bl.a. rikkärrsfloran. Riddersholmsområdet har stor betydelse som strövområde för det rörliga friluftslivet. Området är lättillgängligt och här finns gott om anläggningar för besökare. I och nära reservatet finns strövstigar, badplats, campingplats, vandrarhem och gästhamn.

Kontaktinformation


76130 Norrtälje
Telefon: 0767-650660

E-post: info@visitroslagen.se

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Ta buss 676 (Norrtälje) från Tekniska Högskolan till Campus Roslagen. Byt buss till 637 (Rådmansö) och gå av vid Ridderholms gård.

Faciliteter

  • Gästhamn
  • Badplats

Hitta hit