Snoka vilda blommor på Näsudden, Österåker

Åkersberga, Österåker

Vi kommer att gå en slinga som inte helt passar för barnvagn men vi kan nog hjälpas åt om det behövs.

Ta med matsäck och kikare om du har.

Kontaktperson: Ann Sjölander, tel: 070-888 53 16
Anmälan senast dagen innan för att samåkning ska fungera

07maj 10:00 - 13:00

Kontaktinformation

Österåkers Naturskyddsförening
Murkelvägen 94
184 34 Åkersberga
Telefon: 070-8885316
Telefon: 070-8885316
Bokning: 070-8885316

Arrangör: Naturskyddsföreningen Österåker

E-post: info.osteraker@naturskyddsf...
Hemsida: http://osteraker.naturskydd...

Fakta

Näsuddens naturreservat
Näsudden ligger i Stockholms inre skärgård och består av en halvö som är omgiven av Täljöviken och Svinningeviken åt väster och Tunafjärden åt nordost. Näsuddens naturreservat är en plats som har förändrats under flera tidsepoker. Du kan också hitta spår från en annan tid i Näs, genom att till exempel besöka en järnåldersgrav. I Näs naturreservat kan du uppleva ett kulturlandskap med stor omväxling på begränsad yta. Här finns det berg med fin utsikt, gammal barrskog, slåtterängar som är öppna, beteshagar, lundartade miljöer och strandängar i gott skick. På Näsuddens naturreservat kan du också hitta porslinsskärvor eller gamla leksaker i åkrarna. Reservatets blandade landskap gör att många olika livsformer trivs här som bland annat ädellövträd, orkidén Adam och Eva och gräshoppsångare, törnsångare och rosenfink. Storskarv syns allt oftare liksom havsörn.

Länk

Vägbeskrivning

Anmälan senast dagen innan för att samåkning ska fungera.

{{favourites.count()}}