Utställning av Erik Stenborg-Ädelträ & datorgrafik, Galleri Gillet Norrtälje

Galleri Gillet, Norrtälje, Norrtälje

Varmt välkommen till en utställning av Erik Stenborg -Ädelträ & datorgrafik på Galleri Gillet Norrtälje!

Lite om mig själv och trä och datorgrafik

Efter fyrtio år av arbete med trä har jag nu växlat spår. Det oundvikliga dammet från de exotiska ädelträsorterna var i längden inte hälsosamt och flera av dem är också klassade som allergiframkallande. Skaparlusten avtog dock inte med hälsan och krävde ett nytt medium för alla idéer som opåkallat dyker upp.
Eftersom jag i mitt tidigare yrkesliv inom kartbranschen arbetat mycket med skilda grafikprogram för produktion av digitala kartor låg det nära till hands att använda de förvärvade kunskaperna inom detta område. Min produktion av konst är därför sedan hösten 2015 helt och hållet baserad på datorgrafik.
Datorgrafik kan vara antingen rasterbaserad eller vektorbaserad. I den rasterbaserade grafiken är ytan uppdelad i små rutor, ungefär som ett schackbräde fast enormt många fler, där varje ruta förutom sin position har en viss färg. Förstorar man en rasterfil förstoras rutorna och alla sneda linjer blir taggiga och rasterfiler kan därför i princip endast användas i den skala de skapats i.
Vektorgrafik bygger på att varje ände på en linje definieras av sina lägeskoordinater. Eftersom alla ytor är uppbyggda av yttre begränsningslinjer definieras därför också alla ytor av sina begränsningslinjers koordinater. Detta innebär att en vektorfil kan förstoras hur mycket som helst utan att bli taggig eller ”suddig”. Man kan alltså arbeta i stor skala i områden med många detaljer och i mindre skala i mindre detaljrika områden.
Fördelarna med vektorgrafik gör den ytterst lämpliga för arbete med såväl kartor som med grafisk konst och den grafiska programvara jag använder är därför vektorbaserad.
Vad gäller färger erbjuder datorerna en palett där man fritt blandar de tre grundfärgerna blått, grönt och rött och varje grundfärg kommer i inte mindre än 256 skilda nyanser. Kombineras dessa har man alltså tillgång till 256x256x256=16 777 216 skilda nyanser, mer än tillräckligt för de flesta ändamål.
De skapade filerna går sedan till ett tryckeri där man med olika typer av skrivare och på skilda papperskvaliteter eller annat tryckunderlag omvandlar datorfilen till en tavla av det slag ni här kan se runt omkring er.
Med träkonsten hann jag under åren med att ha många utställningar, från Norrköping i söder till Nikkaluokta i norr. Nu får datorgrafiken försöka axla träkonstens mantel och jag har hittills hunnit med utställningar i Södertälje, Hölö och Stockholm och redan förberedda i Norrtälje och Eskilstuna.

/ Erik Stenborg

Öppettider

Vardagar kl 11-17 och lördagar kl 11-15

Fakta

Vernissage lördag 22 april kl 12-16 och söndag 23 april kl 12-16.
Utställningen pågår tom 10 maj 2017.

{{favourites.count()}}